DIGIAGRIMARK TOPLANTISI PORTO’DA

Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs – DIGIAGRIMARK, 2020-1-TR01-KA204-094469), projesinin dördüncü ulusötesi toplantısı 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde Portekiz’in Porto şehrinde gerçekleştirildi.Erasmus+ (Ana Eylem 2- Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Aydın Valiliği (AB ve Dış İlişkiler Bürosu) koordinatörlüğünde yürütülen projenin iki günlük toplantısına; Aydın Valiliği (AB ve Dış İlişkiler Bürosu), Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM), Sosyal Etki ve Yenilikçi Eğitim Derneği (SOYED), Institute of Entrepreneurship Development (IED- Yunanistan), Baldaque & Alves da Silva, Lda (NEWTIE- Portekiz), Inercia Digital SL (İspanya), European Grants International Academy SRL’den (EGInA- İtalya) toplam 19 kişi katıldı.